QupZilla continues development as Falkon browser. There will be no more QupZilla releases.

Bijdragen aan QupZilla

QupZilla is een open bron-project; daarom is uw hulp zeer welkom! Ik ben altijd blij om patches toe te passen als u ze aan me opstuurt. Maar in de code duiken is niet de enige manier om bij te dragen: u kunt QupZilla ook vertalen naar uw eigen taal of gewoon delen met uw vrienden. Elke hulp (hoe groot of klein deze ook is) wordt zeer gewaardeerd!

Broncode verkrijgen

De eenvoudigste manier om de QupZilla-broncode te verkrijgen is door de GitHub-broncode-pakketbron te klonen. U kunt dit doen door het volgende commando uit te voeren

$ git clone git://github.com/QupZilla/qupzilla.git

waarna u kunt beginnen met programmeren. U kunt uw patches opsturen naar mijn e-mailadres of naar mijn GitHub.

Vertalen naar andere talen

Een andere manier van bijdragen is het toevoegen van vertalingen of het verbeteren van de huidige vertalingen. Als u een nieuwe taal wilt toevoegen, dan kunt u een vertaalsjabloon creëren of contact met mij opnemen als u wilt dat ik het voor u doe. Als u vertalingen wilt bijwerken, dan kunt u dat doen op Transifex

Meer informatie over het vertalen vindt u hier [wiki op GitHub]

Doneren

Vindt u QupZilla goed? Dan kunt u, als u dit wilt, een klein bedrag doneren.