QupZilla continues development as Falkon browser. There will be no more QupZilla releases.

Prispieť do QupZilly

QupZilla je open source projekt, a preto je Vaša pomoc vítaná! Veľmi rád zahrniem patche, ktoré mi pošlete. Úprava zdrojových kódov však nie je jediný spôsob ako pomôcť, môžete preložiť QupZillu do Vášho jazyka alebo sa len podeliť so svojimi priateľmi. Každá (aj malá) pomoc sa cení.

Získanie zdrojového kódu

Najjednoduchší spôsob ako získať zdrojový kód QupZilly je klonovanie repozitára z githubu. Stačí spustiť tento príkaz

$ git clone git://github.com/QupZilla/qupzilla.git

a môžete se pustiť do vývoja. Vaše patche mi môžete posielať e-mailom alebo priamo na githube.

Preklad do iných jazykov

Another way how to contribute is to add or improve current translations. If you want add new language, you can generate new translations file manually, or you can contact me, and I will do it for you. Please use Transifex for updating translations.

Viac informácii o prekladaní tu [wiki na githube]

Prispejte

Ak máte QupZillu radi, môžte prispieť menšou peňažnou sumou.