Fork me on GitHub

Windows

Ubuntu

openSUSE

Fedora

Chakra

Debian

Mageia

Arch Linux

Gentoo

Linux AppImage

FreeBSD

Mac OS X

OS/2

Haiku

Изходен код

Windows

Инсталатор за Windows портативна версия могат да бъдат свалени чрез кликване на линковете по-долу

Windows Installer x86 | Windows Installer x64 | Portable Edition

Debian

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   sudo apt-get install qupzilla
       

Ubuntu

Ubuntu (и други Ubuntu-базирани Линукс дистрибуции) потребители могат да инсталират QupZilla, като изпълнят следните команди

   sudo apt-get install qupzilla
       

Gentoo

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   emerge --ask qupzilla
       

Arch Linux

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   pacman -S qupzilla
       

Chakra

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   pacman -S qupzilla
       

openSUSE

(.rpm) могат да бъдат изтеглени чрез следните връзки:

Fedora

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   yum install qupzilla
       

Mageia

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   urpmi qupzilla
       

FreeBSD

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   ports: cd /usr/ports/www/qupzilla/ && make install clean
   package: pkg install qupzilla
       

Mac OS X

QupZilla за Mac OS X могат да бъдат изтеглени чрез следните връзки:

Mac OS X image (.dmg)
  sha256: 10cf3b80535e41fbd48824db14fb60ce0be3b6585d431e3e2825ba9477f1d4cc       
   Homebrew: brew cask install qupzilla
       

OS/2

QupZilla за OS/2 могат да бъдат изтеглени чрез следните връзки:

OS/2 package
  sha256: 467f6b10c2876fc72f8dfa9c9345423b55955763d9d0156c52c9fc6229fef116       

Haiku

QupZilla за Haiku могат да бъдат изтеглени чрез следните връзки:

Haiku package (on depot.haiku-os.org)

Linux AppImage

Компилиран (AppImage) могат да бъдат изтеглени чрез следните връзки:

QupZilla AppImage (64bit)
  sha256: 2a47d27f32b86f69fc50d2e79f144083429e9440f6cd041f9b486dc1cb0d4589       

Изходен код

Вие може да се снабдите с изходния код, като го клонирате от хранилището (ако имате инсталиран „git“)

   git clone git://github.com/QupZilla/qupzilla.git
      

Също може да го разгледате в Мрежата и да го изтеглите в zip архив

вижте кода на github.com | свалете текущо копие